{"html":"
\n
\n
\n
<\/div>\n
Porady<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Len na zdrowie \u2013 siemi\u0119 lniane, len mielony i olej lniany<\/h2><\/a>\n
\n

Produkty pochodz\u0105ce z lnu bogate s\u0105 w kwasy Omega-3. Warto wiedzie\u0107, jaka jest mi\u0119dzy nimi r\u00f3\u017cnica, kiedy nale\u017cy ich u\u017cywa\u0107 i kto powinien ich unika\u0107. Poni\u017cej przedstawiamy g\u0142\u00f3wne w\u0142a\u015bciwo\u015bci tych produkt\u00f3w \u2013 warto wiedzie\u0107, \u017ce len jest produktem o szeregu pozytywnych w\u0142a\u015bciwo\u015bci i nie spos\u00f3b przedstawi\u0107 ich w kr\u00f3tkim artykule, dlatego zach\u0119camy do zapoznania si\u0119 [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Zdrowie<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Czym s\u0105 t\u0142uszcze trans i gdzie wyst\u0119puj\u0105?<\/h2><\/a>\n
\n

T\u0142uszcze trans (nienasycone  kwasy t\u0142uszczowe typu trans), to utwardzone oleje ro\u015blinne, uznawane za substancje, kt\u00f3re spo\u017cywane w du\u017cych ilo\u015bciach szkodz\u0105 zdrowiu w znacz\u0105cy spos\u00f3b. Warto na pocz\u0105tku zaznaczy\u0107, \u017ce t\u0142uszcze typu trans, nieutwardzone i tym samym nie szkodliwe dla ludzkiego organizmu, wyst\u0119puj\u0119 naturalnie w przyrodzie w mleku i jego przetworach oraz mi\u0119sie zwierz\u0105t prze\u017cuwaj\u0105cych \u2013 [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Zdrowie<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Witamina D \u2013 co warto o niej wiedzie\u0107?<\/h2><\/a>\n
\n

Vita znaczy \u017cycie Jeszcze ponad 100 lat temu, nikt nie wiedzia\u0142 o istnieniu witamin. Dzi\u015b mo\u017cna o nich us\u0142ysze\u0107 praktycznie wsz\u0119dzie, a poziom wiedzy na ich temat jest wysoko rozwini\u0119ty. Dobrze, \u017ce sprawy tak si\u0119 maj\u0105, poniewa\u017c witaminy to substancje kluczowe dla prawid\u0142owego dzia\u0142ania ka\u017cdego organizmu. Sama ich nazwa bierze si\u0119 od \u0142aci\u0144skiego s\u0142owa znacz\u0105cego [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Owoce<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Sok z czarnego bzu \u2013 w\u0142a\u015bciwo\u015bci lecznicze<\/h2><\/a>\n
\n

Czarny bez (dziki bez), ze wzgl\u0119du na swoje nieocenione w\u0142a\u015bciwo\u015bci lecznice, to prawdziwa gwiazda w zio\u0142olecznictwie oraz medycynie niekonwencjonalnej. Jednak przede wszystkim jest \u015bwietnym uzupe\u0142nieniem diety oraz dora\u017anym \u015brodkiem w przypadku niegro\u017anych, ale uci\u0105\u017cliwych infekcji, jak przezi\u0119bienie czy b\u00f3l gard\u0142a. Czarny bez nie jest jednak przeznaczony do spo\u017cycia w ca\u0142o\u015bci, a niekt\u00f3re jego jadalne elementy [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Zio\u0142a<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Zio\u0142olecznictwo – niedoceniane w\u0142a\u015bciwo\u015bci ro\u015blin<\/h2><\/a>\n
\n

Zanim na rynku pojawi\u0142y si\u0119 tabletki i suplementy diety, b\u0119d\u0105ce idealnym remedium na ka\u017cd\u0105 dolegliwo\u015b\u0107, ludzko\u015b\u0107 dba\u0142a o zdrowie w inny spos\u00f3b. Dopiero w latach 30. XX wieku zacz\u0119\u0142y pojawia\u0107 si\u0119 leki wytwarzane chemicznie, wypieraj\u0105c przy tym ich tradycyjne zio\u0142owe odpowiedniki. Jednak jak powszechnie wiadomo klasyczne metody s\u0105 zwykle najlepsze, a na pewno, najbezpieczniejsze. W [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Porady<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Olej kokosowy – w\u0142a\u015bciwo\u015bci<\/h2><\/a>\n
\n

Olej kokosowy to kolejny produkt na mapie zdrowej \u017cywno\u015bci, wykazuj\u0105cy wiele w\u0142a\u015bciwo\u015bci prozdrowotnych. Olej kokosowy dostarcza energii i po\u017cywienia organizmowi nie tylko sam w sobie, ale r\u00f3wnie\u017c w niezwykle efektywny spos\u00f3b umo\u017cliwia wch\u0142anianie witamin i minera\u0142\u00f3w (takich jak wap\u0144, \u017celazo, czy magnez) przyjmowanych wraz z po\u017cywieniem. Mimo to pojawiaj\u0105 si\u0119 r\u00f3\u017cne, sprzeczne opinie na jego [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Porady<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Najlepsze sposoby na oczyszczenie w\u0105troby<\/h2><\/a>\n
\n

W\u0105troba jest wyj\u0105tkowo istotnym, cho\u0107 cz\u0119sto zaniedbywanym przez nas organem. Odgrywa nie tylko zasadnicz\u0105 rol\u0119 w procesie trawienia \u2013 przetwarzaj\u0105c substancje od\u017cywcze wch\u0142oni\u0119te przez jelita i magazynuj\u0105c witamin\u0119 A, \u017celazo oraz inne minera\u0142y, ale r\u00f3wnie\u017c nieustannie filtruje nasz\u0105 krew \u2013 reguluje poziom cukru, bia\u0142ka i t\u0142uszczu we krwi. W\u0105troba jest te\u017c miejscem, w kt\u00f3rym gromadz\u0105 [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Zdrowie<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Olej z pestek dyni – w\u0142a\u015bciwo\u015bci zdrowotne<\/h2><\/a>\n
\n

Olej z pestek dyni od wiek\u00f3w jest bardzo cenny ze wzgl\u0119du na w\u0142a\u015bciwo\u015bci zdrowotne. Nazywano go \u201ezielonym z\u0142otem\u201d. By\u0142 u\u017cywany do cel\u00f3w kulinarnych, jako \u015brodek na pozbycie si\u0119 paso\u017cyt\u00f3w z organizmu i preparat na choroby uk\u0142adu moczowego. Ten niezwykle skuteczny \u015brodek pochodzi ze Styrii \u2013 g\u00f3rzystej krainy na pograniczu Austrii i S\u0142owenii. Ju\u017c w XVII [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Og\u00f3lne<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Co to jest graviola?<\/h2><\/a>\n
\n

Graviola jest owocem ro\u015bliny pochodz\u0105cej z Ameryki \u015arodkowej i Antyli. Znana tak\u017ce jako flaszowiec mi\u0119kkociernisty lub guan\u00e1bana. Wiecznie zielone drzewo osi\u0105ga do 10m wysoko\u015bci. Rodzi du\u017ce owoce o wadze \u015brednio 3\u20136kg. S\u0105 pokryte zielon\u0105 sk\u00f3r\u0105 z kolcami, a ich mi\u0105\u017csz jest bia\u0142y i bardzo soczysty. Owoce gravioli wykorzystuje si\u0119 do przygotowania napoj\u00f3w i syrop\u00f3w. Ma [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Zdrowie<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Yerba Mate – alternatywa dla kawy i herbaty<\/h2><\/a>\n
\n

Yerba mate to nap\u00f3j przyrz\u0105dzany z wysuszonych i zmielonych listk\u00f3w ostrokrzewu paragwajskiego. Niezwykle popularny w krajach Ameryki Po\u0142udniowej (Paragwaju, Argentynie, Urugwaju, Brazylii). Przedstawiciele plemienia Guarani pierwsi docenili niezwyk\u0142e dzia\u0142anie ro\u015bliny. Mieszka\u0144cy dorzecza Parany mieli w zwyczaju \u017cucie li\u015bci ostrokrzewu paragwajskiego. Pomaga\u0142o im przezwyci\u0119\u017cy\u0107 ci\u0119\u017ckie warunki, likwidowa\u0142o zm\u0119czenie, pobudza\u0142o umys\u0142 i \u0142agodzi\u0142o uczucie g\u0142odu. Misjonarze jezuiccy, [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Porady<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Wp\u0142yw diety na prac\u0119 m\u00f3zgu<\/h2><\/a>\n
\n

Jeste\u015bmy tym co jemy \u2013 wielokrotnie zas\u0142yszany frazes jest zapewne znany ka\u017cdemu, kto mia\u0142 kiedy\u015b styczno\u015b\u0107 z jakim\u015b tekstem kultury, dotycz\u0105cym zdrowego od\u017cywiania. Fast Foody s\u0105 z\u0142em wcielonym, a od chleba oczy ropiej\u0105. Mo\u017cna powtarza\u0107 i mno\u017cy\u0107 znane m\u0105dro\u015bci ludowe, ale czy nie lepiej pozna\u0107, za co odpowiedzialne s\u0105 wybrane witaminy, a co najwa\u017cniejsze, w [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Zdrowie<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Najwi\u0119ksza apteka \u015bwiata – lasy Amazonii<\/h2><\/a>\n
\n

Cz\u0142owiek nie jest odseparowany od przyrody, ale jest jej nierozerwaln\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105. Natura, do dzi\u015b w pe\u0142ni przez nas niezg\u0142\u0119biona, z ca\u0142ym jej mistycznym pi\u0119knem posiada w sobie wszystko to, czego potrzebujemy, aby prze\u017cy\u0107 –  jest naszym najlepszym lekarzem i uzdrowicielem. Posiada antidotum na wszelkie mo\u017cliwe dolegliwo\u015bci, z jakimi mo\u017cemy si\u0119 zetkn\u0105\u0107. Indianie amazo\u0144scy od dawna [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Og\u00f3lne<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Sauna \u2013 w trosce o zdrowie i samopoczucie<\/h2><\/a>\n
\n

Korzystanie z dobrodziejstw sauny ma wielowiekow\u0105 tradycj\u0119. W zale\u017cno\u015bci od rodzaju saun, ich \u017ar\u00f3de\u0142 doszukiwa\u0107 mo\u017cemy si\u0119 ju\u017c w\u015br\u00f3d zwyczaj\u00f3w Aztek\u00f3w, mieszka\u0144c\u00f3w staro\u017cytnego Rzymu, lud\u00f3w fi\u0144skich, a nawet w\u015br\u00f3d Eskimos\u00f3w. Na pocz\u0105tku u\u017cywane by\u0142y kamienie, kt\u00f3re podpalano, a nast\u0119pnie polewano wod\u0105 \u2013 taka forma k\u0105pieli w gor\u0105cym powietrzu odbywa\u0142a si\u0119 najcz\u0119\u015bciej w wykopanych w ziemi [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Og\u00f3lne<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Nowalijki – je\u015b\u0107, czy nie je\u015b\u0107?<\/h2><\/a>\n
\n

Nowalijki to m\u0142ode, wiosenne warzywa. Nazwa zwi\u0105zana jest z okresem ich wyst\u0119powania – s\u0105 to warzywa, kt\u00f3re ukazuj\u0105 si\u0119 w danym sezonie po raz pierwszy. Wiele os\u00f3b zastanawia si\u0119, czy nowalijki mo\u017cna je\u015b\u0107, czy s\u0105 zdrowe, czy posiadaj\u0105 jakiekolwiek warto\u015bci od\u017cywcze? A mo\u017ce s\u0105 szkodliwe dla organizmu? Nowalijki to warzywa takie jak marchew, og\u00f3rki, pomidory, [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Og\u00f3lne<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Ajurweda – staro\u017cytna filozofia zdrowia<\/h2><\/a>\n
\n

Ajurweda to pochodz\u0105ca z Indii, staro\u017cytna sztuka leczenia, kt\u00f3r\u0105 w latach 60-tych mocno zainteresowa\u0142a si\u0119 zachodnia medycyna, w efekcie czego pod koniec lat 70-tych zosta\u0142a ona oficjalnie przyj\u0119ta przez WHO jako jedna z form medycyny tradycyjnej. Ajurweda to kompleksowa wiedza o tym, jak dba\u0107 o zdrowie – zar\u00f3wno fizyczne jak i psychiczne. Stanowi po\u0142\u0105czenie filozofii, [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Og\u00f3lne<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Fitness – rodzaje zaj\u0119\u0107<\/h2><\/a>\n
\n

Z pewno\u015bci\u0105 zauwa\u017cyli\u015bcie, \u017ce coraz wi\u0119cej ludzi zaczyna dba\u0107 o swoje zdrowie i sylwetk\u0119. A tak\u017ce samopoczucie, gdy\u017c udowodnione jest, \u017ce sport przyczynia si\u0119 do uczucia rozlu\u017anienia i pomaga osi\u0105gn\u0105\u0107 stan g\u0142\u0119bokiego relaksu, kt\u00f3ry jest niezb\u0119dny do prawid\u0142owego funkcjonowania naszego organizmu jako ca\u0142o\u015bci. Bior\u0105c pod uwag\u0119 statystyki, z roku na rok mo\u017cemy obserwowa\u0107 tendencj\u0119 wzrostow\u0105, [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Og\u00f3lne<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Wszystko o Witaminie B12<\/h2><\/a>\n
\n

Witamina B12, nazywana inaczej czerwon\u0105 witamin\u0105, ze wzgl\u0119du na sw\u00f3j kolor, jest niezb\u0119dna do prawid\u0142owego funkcjonowania organizmu. Rol\u0105 witaminy B12 jest g\u0142\u00f3wnie metylacja, kt\u00f3ra stanowi istotny proces w przemianach w\u0119glowodan\u00f3w, bia\u0142ek i t\u0142uszcz\u00f3w. Dobroczynne dzia\u0142anie witaminy B12 Witamina B12 ma bardzo dobre dzia\u0142anie na nasz organizm. Pe\u0142ni kluczow\u0105 rol\u0119 w produkcji czerwonych krwinek, dzi\u0119ki czemu [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Porady<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Co pi\u0107 w upalne dni?<\/h2><\/a>\n
\n

Zbli\u017ca si\u0119 czas wakacji, czas upalnych dni. Wszyscy kochamy s\u0142o\u0144ce, jednak w tym czasie nale\u017cy szczeg\u00f3lnie zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na to, co jemy i co. Aby zapobiec odwodnieniu organizmu nale\u017cy w\u0142a\u015bciwie go nawadnia\u0107. Dzi\u015b o tym, jak utrzyma\u0107 odpowiedni poziom nawodnienia organizmu w gor\u0105ce dni. Negatywne konsekwencje odwodnienia Ilo\u015b\u0107 p\u0142yn\u00f3w, kt\u00f3re dziennie powinna spo\u017cywa\u0107 ka\u017cda osoba, [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Porady<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Kiszonki – dlaczego warto je je\u015b\u0107?<\/h2><\/a>\n
\n

Kiszonki nie s\u0105 obce osobom, kt\u00f3re by\u0142y ju\u017c na diecie owocowo-warzywnej. Jednak nie wszyscy znaj\u0105 ich w\u0142a\u015bciwo\u015bci zdrowotne i odchudzaj\u0105ce. Zatem je\u015bli chcecie dowiedzie\u0107 si\u0119 dlaczego warto je je\u015b\u0107, zapoznajcie si\u0119 z dzisiejszym artyku\u0142em na ten temat \ud83d\ude09 Na czym polega kiszenie Jest to metoda konserwacji \u017cywno\u015bci, kt\u00f3ra zapewnia przed\u0142u\u017cenie jej \u015bwie\u017co\u015bci i jest zabezpieczeniem [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n

Read full story<\/div><\/a>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>
\n
\n
\n
<\/div>\n
Warzywa<\/div>\n <\/div>\n\n
\n

Ciekawostki o warzywach<\/h2><\/a>\n
\n

Podstaw\u0105 diety owocowo-warzywnej s\u0105 oczywi\u015bcie owoce i… warzywa! W dzisiejszym wpisie dowiecie si\u0119 wszystkiego czego nie wiedzieli\u015bcie jeszcze o warzywach i bali\u015bcie si\u0119 zapyta\u0107;) Kolor Czy wiedzieli\u015bcie, \u017ce kolor warzyw \u015bci\u015ble \u0142\u0105czy si\u0119 z tym, jakie posiadaj\u0105 one w\u0142a\u015bciwo\u015bci od\u017cywcze? Czerwone warzywa takie jak papryka, pomidory czy pomidor maj\u0105 pozytywny wp\u0142yw na serce i uk\u0142ad [...]

Czytaj dalej\u2026<\/a><\/p><\/p>\n