Strona główna » Blog » Zdrowie » Czym jest wskaźnik BMI?

Czym jest wskaźnik BMI?

Wskaźnik BMI (Body Mass Index) to wskaźnik masy ciała, wyliczony na podstawie matematycznego wzoru, którego celem jest opis zawartości tkanki tłuszczowej na podstawie proporcji masy ciała do wzrostu.

Jak obliczyć wskaźnik BMI?

BMI = masa(w kilogramach)/ wzrost(w metrach)2

Przedziały wskaźnika BMI

Wartość BMI Co oznacza?
BMI < 18,5 niedowaga
18,5 ≤ BMI ≤ 24,9 waga prawidłowa
25 ≤ BMI ≤ 29,9 nadwaga
BMI > 30 otyłość

Dla kogo przeznaczony jest wskaźnik BMI?

Wskaźnik ten został stworzony z myślą o kobietach oraz mężczyznach w każdym wieku. Ze względu na to, że jest przeznaczony dla wszystkich ludzi, jego ogólność budzi wiele wątpliwości. Podczas obliczania BMI nie uwzględnia się bowiem płci, wieku, wielkości tkanki mięśniowej oraz masy kości. Ponadto, wskaźnik BMI został stworzony w 1832 roku przez belgijskiego statystyka Adolfa Queteleta i miał on służyć do oceny zjawisk w skali populacyjnej, nie jednostkowej. Dlatego błędne jest jego obliczanie w stosunku do pojedynczej osoby. Obecnie jest używany przez Światową Organizację Zdrowia i inne organizacje podczas oceny stanu zdrowia populacji, a także przez lekarzy, jako wskaźnik oceny ryzyka chorób takich, jak cukrzyca, choroby serca czy nadciśnienie.

BMI a masa mięśniowa

Osoby uprawiające sport, o szczupłej, ale umięśnionej sylwetce, mogą mieć wyższe BMI niż osoby z nadwagą. Powodem takiego stanu jest fakt, iż mięśnie zajmują 3 razy mniejszą objętość niż tkanka tłuszczowa, czyli po prostu są cięższe. Dlatego kiedy obliczamy swoje BMI warto pamiętać, że wzór nie uwzględnia tego, jak tłuszcz i mięśnie są rozłożone w naszym ciele. Osoby, które mają budowę atletyczną często według indeksu BMI są kwalifikowane jako otyłe, a przecież ich zdrowy i aktywny styl życia często zapobiega chorobom, które związane są z otyłością. Należy zatem przyglądać się swoim wynikom z dystansem i nie sugerować się nadmiernie wynikiem wskaźnika.

waga

Wskaźnik BMI, stworzony głównie do oceny tkanki tłuszczowej populacji, powinien być jedynie wskazówką o stanie zdrowia dla jednostek, nie powodem do paniki, czy nagłej zmiany stylu życia.

Swoją wagę i stan zdrowia najlepiej konsultować ze specjalistami, jakimi są lekarze oraz dietetycy. Rozmowa ze specjalistą jest bowiem pierwszym krokiem, od którego powinno zaczynać się każdą zmianę.